Voorlichting Decanenkring ijsselstreek
Nr Opleiding Universiteit
1 Communicatie wetenschappen ( communicatie ) Radboud Universiteit Nijmegen
2 Bestuurskunde / Politicologie ( bestuur en maatschappij ) Radboud Universiteit Nijmegen
3 Geografie, planologie en milieu ( bestuur en maatschappij ) Radboud Universiteit Nijmegen
4 Politics, Psychology, Law and Economics Universiteit van Amsterdam
5 Criminologie Erasmus Universiteit Rotterdam
6 Sociologie Rijksuniversiteit Groningen
7 Psychologie Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam
8 Psychologie en Filosofie Nijmegen ( mens en gedrag ) Radboud Universiteit Nijmegen
9 Algemene Sociale Wetenschappen Universiteit van Utrecht
10 Kunstmatige Intelligentie Rijksuniversiteit Groningen
11 Alpo/Onderwijswetenschappen Universiteit van Utrecht
12 Theologie & Religiewetenschappen ( samenleving ) Radboud Universiteit Nijmegen
13 Gezondheid en Maatschappij Universiteit Wageningen
14 Letteren: niet-westerse talen & culturen ( o.a. Japan, China, Rusland, Afrika, Latijns Amerika ) Universiteit Leiden
15 Internationale ontwikkelingsstudies Universiteit Wageningen
16 Bedrijfskunde / Economie/bedrijfseconomie ( economie en bedrijf ) Radboud Universiteit Nijmegen
17 Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam
18 Rechten ( alle opleidingen ) Universiteit Leiden
19 Recht & Management ( rechten ) Radboud Universiteit Nijmegen
20 Geneeskunde Leiden Universiteit Leiden
21 Geneeskunde Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam
22 Moleculaire Wetenschappen ( natuurwetenschappen ) Radboud Universiteit Nijmegen
23 Biologie ( gezondheid ) Radboud Universiteit Nijmegen
24 Farmacie Rijksuniversiteit Groningen
25 Biomedical Technology & Health Universiteit Twente
26 Bewegingswetenschappen Rijksuniversiteit Groningen
27 Bodem , water en atmosfeer Wageningen Universiteit
28 Levensmiddelentechnologie Wageningen Universiteit
29 Pedagogische Wetenschappen Utr. Universiteit van Utrecht
30 Pedagogische Wetenschappen Rott. Erasmus Universiteit Rotterdam
31 Alle Ingenieursopleidingen Technische Universiteit Delft
32 Science & Technology Universiteit Twente
33 Informatica Universiteit Leiden
34 University College Universiteit Utercht
35 Computer science & Engineering ( cluster 5 ) Technische Universiteit Eindhoven
36 Architecture, Urbanism & building sciences ( cluster 2 ) Technische Universiteit Eindhoven
37 Werktuigbouwkunde Technische Universiteit Eindhoven
38 Bio-Medische Wetenschappen Universiteit Leiden
39 Bio-Farmaceutische Wetenschappen Universiteit Leiden
42 Defensie ( alle eenheden gericht op HAVO en VWO [ HBO en WO ] Defensie
43
44
45
46
Neem contact op met je eigen decaan als je problemen met invullen hebt